เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง


ถนนภูเวียง-ศรีบุญเรือง ตำบลในเมือง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150

 

  • โทรศัพท์ : 0-4329-1272
  • โทรสาร : 0-4329-1272
  • อีเมล์ : kk_phuwiang@doae.go.th

 

 Contact Us   

=>