เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ผลิตภัณฑ์อำเภอ

    

กระเป๋าแฟชั่น

ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น...

ไดโนเสาร์แกะสลักจากไม้

ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น...

ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม

ตำบลเขาน้อย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น...

น้ำผึ้งบริสุทธิ์

ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น...

ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ

ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น...

ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ

ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น...