เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วีดีทัศน์ผลงานเด่น

สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดงาน Field Day ปี 2561

วีดีทัศน์งานเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ณ ศพก.ต.นาหว้า...

วีดีทัศน์ องค์ความรู้ของ ศพก.ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จัดทำ วีดีทัศน์ ถอดองค์ความรู้ ของ ศพก.ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เพื่อ เป็นแนวทาง สำหรับผู้สนใจ ที่จะนำความรู้ ไปปรั...

วีดีทัศน์แนะนำ ศพก.ต.นาหว้า อ.ภูเวียง.จ.ขอนแก่น ปี61

ในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายที่ต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกร และช่วย...

วีดีทัศน์ นำเสนอ ศพก.ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ปี2561

ในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายที่ต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกร และช่วย...

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จัดทำวีดีทัศน์ ผลงานเด่นประจำเดือน กันยายน 2560

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จัดทำวีดีทัศน์ ผลงานเด่นประจำเดือน กันยายน 2560 โครงการ 9101 ตามรอยพ่อฯ กลุ่มแปรรูปปลาหมักเกลือ ชุมชนตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง...

วีดีทัศน์ผลงานเด่นประจำเดือน สิงหาคม 2560

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจัดทำวีดีทัศน์ผลงานเด่นประจำเดือน สิงหาคม 2560 เรื่อง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ กลุ่มแปรรูปข้าว ชุมชนตำบลกุดขอนแก่น1 อำเภอ...

สนง.กษ.อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จัดทำวีดีโอผลงานเด่น ประจำเดือน ก.ค. 2560

สนง.กษ.อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จัดทำวีดีโอผลงานเด่น ประจำเดือน ก.ค. 2560 ขอบคุณคลิปในหลวง ร.9 ทรงตรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผู้โพสไว้ในยูทูปครับ ...

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น ต้อนรับการตรวจเยี่ยม ศพก.ต.นาหว้า โดยท่านปลัดกระทรวงเกษตรและ

25 มิ.ย.2560 สนง.กษ.อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ต้อนรับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ตรวจเยี่ยม ศพก.ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น...

งานField Day อำเภอภูเวียง ประจำปี 2560

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นจัดงานวัน เปิดฤดูกาลเพาะปลูกประจำปี 2560 ณ ศพก.ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น...