เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ผลงานเด่นประจำเดือน

สนง.กษ.อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จัดทำวีดีโอผลงานเด่น ประจำเดือน ก.ค. 2560

สนง.กษ.อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จัดทำวีดีโอผลงานเด่น ประจำเดือน ก.ค. 2560 ขอบคุณคลิปในหลวง ร.9 ทรงตรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผู้โพสไว้ในยูทูปครับ ...

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น ต้อนรับการตรวจเยี่ยม ศพก.ต.นาหว้า โดยท่านปลัดกระทรวงเกษตรและ

25 มิ.ย.2560 สนง.กษ.อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ต้อนรับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ตรวจเยี่ยม ศพก.ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น...

งานField Day อำเภอภูเวียง ประจำปี 2560

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นจัดงานวัน เปิดฤดูกาลเพาะปลูกประจำปี 2560 ณ ศพก.ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น...