เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนการระบาดโรคและศัตรูพืช

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200430135920608

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคเน่าพืชตระกูลกะหล่ำ

ข่าวที่ 1 ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคเน่าพืชตระกูลกะหล่ำ...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคไหม้ข้าวช่วงฝน

ข่าวที่ 4 เดือนสิงหาคม 2563 เตือนโรคไหม้ข้าวช่วงฝนระบาด...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม

ข่าวที่ 3 เดือนสิงหาคม 2563 โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ข่าวที่ 2 เดือนสิงหาคม 2563 เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคใบจุดมะละกอ

ข่าวที่ 1 เดือนสิงหาคม 2563 เตือนการระบาดโรคใบจุดมะละกอ...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชในนาข้าว

ข่าวที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชในนาข้าว...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช การระบาดของหนอนกระทู้กล้า

ข่าวที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2563 เตือนการระบาดของหนอนกระทู้กล้า...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคโคนเน่า - หัวเน่ามันสำปะหลัง

ข่าวที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2563 เตือนระวังโรคโคนเน่า - หัวเน่ามันสำปะหลัง...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคใบจุดสีดำและน้ำตาล

ข่าวที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2563 โรคใบจุดสีดำและสีน้ำตาลในถั้วลิสง...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคเน่าและโคนเน่าพริก

ข่าวที่ 4 เดือน มิถุนายน 2563 โรคเน่าและโคนเน่าพริก...