เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติภูเวียง

มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอภูเวียง อำเภอสีชมพู และอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น...

น้ำตกตาดฟ้า อุทยานแห่งชาติภูเวียง

อยู่บนเขาภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง...

วัดป่ากิตติญานุสรณ์

เป็นวัดใหญ่ที่มีบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไผ่มากมาย...

พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์

อยู่ในบริเวณวัดป่ากิตติญานุสรณ์ เป็นปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา ...