เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

 

 

 

 

27 พ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงประชุมคณะกรรมการ กชภอ. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูเ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงประชุมคณะกรรมการ กชภอ. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูเวียง โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน...

26 พ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตำบลหนองดินดำ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตำบลหนองดินดำ...

25 พ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตำบลหนองนาหว้า

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตำบลหนองนาหว้า...

24 พ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตำบลหนองกุงธนสาร

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตำบลหนองกุงธนสาร...

24 พ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตำบลหว้าทอง

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตำบลหว้าทอง......

23 พ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตำบลหว้าทอง

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตำบลหว้าทอง...

23 พ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานอำเภอยิ้มตำบลดินดำ

นางสุดสวาท สารรัตน์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานอำเภอยิ้มตำบลดินดำ ศบกต.ดินดำแจกเมล็ดพันธุ์พืชผัก...

22 พ.ย..61เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตอำเภอภูเวียงรับมอบหมายจาเเกษตรอำเภอเข้าร่วมประชุมแทน ที่ สนง.กษ.จ.ข

น.ส.ณัฐรดา แก้วกล้า เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอเข้าร่วมประชุมแทน ที่ สนง.กษ.จ.ขอนแก่น...

21 พ.ย..61เกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานทอดกฐินอำเภอ ณ วัดธานี บ้านทุ่งชมพู ตำบลทุ่งชมพู.

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียงร่วมงานทอดกฐินอำเภอ ณ วัดธานี บ้านทุ่งชมพู ตำบลทุ่งชมพู...

20 พ.ย..61เกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว) ระดับอำเภอ ณ โรงแรมเจริญ

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว) ระดับอำเภอ ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น...