เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง นำโดยนายประพันธ์  บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง  

จัดทำกิจกรรม ปลูกดอกไม้สีเหลือง (ดอกเข็มเหลือง)  

รอบสำนักงานเกษครอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมท้ังสิ้น  ๑๓๕ ต้น

 

 

13 มี.ค..61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองกุงธนสาร บ้

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองกุงธนสาร ณ.บ้านเทพรักษาหมู่13...

13 มี.ค..61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน บ้านหนองโน ต.หนองกุง

นายเกียรติศักดิ์ จันทร์สิงห์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน บ้านหนองโน ต.หนองกุงเซิน...

12 มี.ค..61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน บ้านโนนกระเดา ต.นาหว

นายไพรวัลย์ ปลายชัยภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน บ้านโนนกระเดา ต.นาหว้า...

12 มี.ค..61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน บ้านโนนสะอาด ต.นาหว้

นายไพรวัลย์ ปลายชัยภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน บ้านโนนสะอาด ต.นาหว้า...

12 มี.ค..61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ม.8 ต.สงเปือย

นายคมเคียว เหล่าคนค้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ม.8 ต.สงเปือย...

12 มี.ค. 61 นายนริศ เขมะสิงคิ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน ร่วมงานพร้อมท่านนายอำเภอภูเวียงเปิดงานตลาดนั

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงพร้อมท่านนายอำเภอภูเวียงเปิดงานตลาดนัด ธกส.สาขาภูเวียง...

8 มี.ค..61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ม.10 ต.กุดขอนแก่น

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ม.10 ต.กุดขอนแก่น...

8 มี.ค..61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมประชุมแผนพัฒนา 4 ปี อบต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอน

นางธัญวลัย ศรีมานะศักดิ์ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมประชุมแผนพัฒนา 4 ปี อบต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น...

7 มี.ค..61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ม.14 ต.กุดขอนแก่น

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ม.14 ต.กุดขอนแก่น...

7 มี.ค..61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน บ้านหนองโน ตำบลนาหว้

นายไพรวัลย์ ปลายชัยภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน บ้านหนองโน ตำบลนาหว้า...