เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง นำโดยนายประพันธ์  บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง  

จัดทำกิจกรรม ปลูกดอกไม้สีเหลือง (ดอกเข็มเหลือง)  

รอบสำนักงานเกษครอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมท้ังสิ้น  ๑๓๕ ต้น

 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง 

ออกแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการปรับปรุง ทบก.และการขึ้น ทบก ปี2560

  

 

fffffffffffff

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานกิจกรรมการผลิตการตลาดข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว ณ ตลาดอู้ฟู่ จั

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานกิจกรรมการผลิตการตลาดข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว ณ ตลาด...

สนง.เกษตรอำเภอภูเวียง รวมกับ อบต.กุดขอนแก่นอบรมเกษตรกร ผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา

สนง.เกษตรอำเภอภูเวียง รวมกับ อบต.กุดขอนแก่นอบรมเกษตรกร ผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา 12 กย. 2560 รุ่นที่ 2 จำนวน 7 หมู่บ้าน 140 ราย ณ. ห้องประชุม อบต. กุดข...

ตำบลหว้าทอง ประชุมสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน

นางกิตติยา วัฒนวิมลภิญโญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ รับผิดชอบตำบลหว้าทอง ประชุมสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ประเด็นการตัดพันธ์ุปนและออกสำรวจ ตรวจแปล...

ตำบลดินดำ อบรมศูนย์ข้าวครั้งที่2และตรวจแปลง

นางสุดสวาท สารรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลดินดำ อบรมศูนย์ข้าวตำบลดินดำครั้งที่2และตรวจแปลง...

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ร่วมศึกษาดูงาน โครงการอบรมและศึกษาวิถีชีวิตแนวทา

วันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ร่วมศึกษาดูงาน โครงการอบรมและศึกษาวิถีชีวิตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ อำเภอ...

สนง. เกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกับ อบต.กุดขอนแก่น เปิดอบรมเกษตรกรโครงการผลิตและใช้ไตรโคเดอร์มา

สนง. เกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกับ อบต.กุดขอนแก่น เปิดอบรมเกษตรกรโครงการผลิตและใช้ไตรโคเดอร์มา 11 กย. 60 ณ.ห้องประชุม อบต. กุดขอนแก่น เกษตรกร 300 ราย ...

ต.กุดขอนแก่น ประชุมสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน

ต.กุดขอนแก่น ประชุมสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน เพิ่มเติม ประเด็น การใส้ปุ๋ย แต่งหน้า , การตัดพันธุ์ปน ,การผลิตเม็ลดพันธุ์คุณภาพสูง ฯ ล ฯ การลงแขกเกี่ยวข้าว...

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกับ ชลประทาน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ.ศ พ ก.ผู้นำและ อ ก ม. 20 ราย

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกัชลประทาน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ.ศ พ ก.ผู้นำและ อ ก ม. 20 ราย...

ผลผลิตของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯของ ต.ทุ่งชมพู ได้รับผลแล้ว

ผลผลิตของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯของ ต.ทุ่งชมพู ได้รับผลแล้ว...

ม.3 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เปิดการอบรมเกษตรกรโครงการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะดิน (ปุ๋ยสั่งตัด)

นายประยูร พรมนนท์ นายก อบต. กุดขอนแก่น และ สนง.เกษตรอำเภอภูเวียง โดยนายเผ่าพันธุ์ นวลคำมา ร่วมเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะดิน (ปุ๋...