เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง นำโดยนายประพันธ์  บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง  

จัดทำกิจกรรม ปลูกดอกไม้สีเหลือง (ดอกเข็มเหลือง)  

รอบสำนักงานเกษครอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมท้ังสิ้น  ๑๓๕ ต้น

 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง 

ออกแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการปรับปรุง ทบก.และการขึ้น ทบก ปี2560

  

 

fffffffffffff

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันที่ 14 ธ.ค. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ...

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ประชุมประจำสัปดาห์ ณ หอประชุมสำนักงานฯ

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ประชุมประจำสัปดาห์ ณ หอประชุมสำนักงานฯ...

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนศูนย์ดิปุ๋ยชุมชน

เกาตรอำเภอภูเวียงมอบหมายให้ นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน ณ โรงแรมประตูน้ำ จัดโด...

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมประชุม คณะกรรมการ ศพก.เครือข่าย ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง

นายไพรวัลย์ ปลายชัยภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมประชุม คณะกรรมการ ศพก.เครือข่าย ตำบลนาหว้า อำเภอภู...

เกษตรอำเภอภูเวียง. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใ

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ...

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง เตรียมข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๐/๖๑ เพื่อส่งเข้าประกวดประเภทรายกลุ่มแ

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง. วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เตรียมข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๐/๖๑ เพื่อส่งเข้าประกวดประเภทรายกลุ่มและรายบุคคล ...

สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชุมสำนักงานเกษครอำเภอ

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง ประชุมสำนักงานเกษครอำเภอ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรแำเภอภูเวียง เพื่อพิจารณางบประม...

สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ

นายประพันธ์. บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง. พร้อมทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในระดับอำเภอ ณ ตลาดบ้านนาช...

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบ

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง พร้อมคณะทีมงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องใน...

เกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

นายประพีนธ์. บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเวียง เพื่อชี้แจงข้อราชการ โค...