เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

 

 

5 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประชุมโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา อำเภอภูเวียง

นายประพันธ์ บรรณาคำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง เข้าร่วมประชุมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ประจำปี2562 โดยมีกรมการยางแห่...

5 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาหว้า

นายไพรวัลย์ ปลายชัยภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน,ผู้ใหญ่บ...

5 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองกุงเซิน

นายไพรวัลย์ ปลายชัยภูมิ ได้รับมอบหมายจาก นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกุงเซิน เพื่อชี้แจงงานรา...

29 ตุลาคม 2562 เลี้ยงส่งจนท.ที่ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ อำเมืองและอำเภอชุมแพ

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำภูเวียง พร้อมจนท.สนง.เกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมจัดงานเลี้ยงส่ง นางสาวณัฐรดา แก้วแสนชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและน...

28 ตุลาคม 2562 ประชุมประจำสัปห์ดา ณ อาคารประชุมสนง.เกษตรอ.ภูเวียง

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอ พร้อมจนท.สนง.เกษตรอำเภอภูเวียงร่วมประชุม ณ อาคารประชุมสนง.เกษตรอ.ภูเวียง เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงาน และแผนการดำเนินงานท...

25 ตุลาคม 2562 ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 ห

นายทรงวุฒิ เกาะสมบัติ นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นายประพันธ์ บรรณาคำ ให้เข้า ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงแล...

23 ตุลาคม 2562 ร่วมงานน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนง.เกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั...

22 ตุลาคม 2562 ลงสำรวจพื้นที่แห้งแล้ง ตำบลนาหว้า

นายไพรวัลย์ ปลายชัยภูมิ นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอ ให้ลงสำรวจพื้นที่แห้งแล้ง ตำบลนาหว้า...

18 ตุลาคม 2562 ออกพื้นที่เยี่ยมราษฎรตามโครงการ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น ปี62บ้านเลขที่ 8

นายทรงวุฒิ เกาะสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุงธนสาร ได้ออกพื้นที่เยี่ยมราษฎรตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย...

18 ตุลาคม 2562 ออกพื้นที่เยี่ยมราษฎรตามโครงการ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น ปี62 บ้านเลขที่

นายทรงวุฒิ เกาะสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุงธนสาร ได้ออกพื้นที่เยี่ยมราษฎรตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย...