เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง นำโดยนายประพันธ์  บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง  

จัดทำกิจกรรม ปลูกดอกไม้สีเหลือง (ดอกเข็มเหลือง)  

รอบสำนักงานเกษครอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมท้ังสิ้น  ๑๓๕ ต้น

 

 

8 มิ.ย. 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการแปลง ภายใต้โครงการส่งเสริ

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการแปลง ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่ห...

7 มิ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกิจกรรมโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่ 4 ม.4 ต.ต

นางธัญวลัย ศรีมานะศักดิ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกิจกรรมโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่ 4 ม.5 ต.ต.ทุ่งชมพู...

7 มิ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกิจกรรมโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่ 4 ม.4 ต.ต

นางธัญวลัย ศรีมานะศักดิ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกิจกรรมโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่ 4 ม.4 ต.ต.ทุ่งชมพู...

7 มิ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมอบรมหลักสูต

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการแปลง ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใแป...

7 มิ.ย. 61เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการแปลง ภายใต้โครงการส่งเสริมระ

นายไพรวัลย์ ปลายชัยภูมิ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการแปลง ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใแปลงใ...

6 มิ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกิจกรรมโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่ 4 ประชุมไท

นายเกียรติศักดิ์ จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกิจกรรมโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่ 4 ประชุมไทยนิยมยั่งยืน ม.5 บ้านหนองกระแหล่...

6 มิ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ประชุมชี้แจงโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบี

นางสุดสวาท สารรัตน์ ประชุมชี้แจงโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่ ม.3บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ เกษตรร่วม125คน...

6 มิ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกิจกรรมโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่ 4 ประชุมไท

นายเกียรติศักดิ์ จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกิจกรรมโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่ 4 ประชุมไทยนิยมยั่งยืน หมู่ 9 ต.หนองกุงเซิ...

6 มิ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการแปลง (นาแปลงใแปลงใหญ่หลักเก

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการแปลง ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใแปลง...

6 มิ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกิจกรรมโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่ 4 ม.3 ต.ภ

นายนิยม วงษ์ปัญญา เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกิจกรรมโครงการไทยนิยมยั่งยืนครั้งที่ 4 ม.3 ต.ภูเวียง...