เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง นำโดยนายประพันธ์  บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง  

จัดทำกิจกรรม ปลูกดอกไม้สีเหลือง (ดอกเข็มเหลือง)  

รอบสำนักงานเกษครอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมท้ังสิ้น  ๑๓๕ ต้น

 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง 

ออกแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการปรับปรุง ทบก.และการขึ้น ทบก ปี2560

  

 

fffffffffffff

นักวิชาการส่งเสรมการเกษตรประจำตำบลหว้าทอง ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2560/61

นางกิตติยา นักวิชาการส่งเสรมการเกษตรประจำตำบลหว้าทอง ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2560/61 ตำบหว้าทอง ม.5 117ราย ม.3 65 ราย หมู่ที่4 บ้านโคกกลาง ...

เจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบลหนองกุงเซิน ตรวจเยี่ยมโครงการ 9101ฯ

นายเกียรติศักดิ์ จันทร์สิงห์เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับผิดชอบตำบลหนองกุงเซิน ตรวจเยี่ยมโครงการ 9101ฯ โครงการเลี้ยงหมูฯ...

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560...

เจ้าหน้าที่เกษตรติดตามงานโครงการ 9101ฯ ตำบลทุ่งชมพู

นางธัญวลัย ศรีมานะศักดิ์ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน ติดตามงานโครงการ 9101ฯ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น...

เจ้าหน้าที่ออกตรวจภัยน้ำท่วมนาข้าว

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรออกตรวจพื้นที่นาน้ำท่วมตามตำบลต่างๆในอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น...

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ทำบุญสำนักงานประจำปี 2560

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง นำคณะเจ้าหน้าที่เกษตรทำบุญสำนักงาน และทำพิธีไหว้ศาล เพื่อเป็นศิริมงคลต่อสำนักงานเกษตรและเจ้าหน้าที่ทุกคน...

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ทำพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ทำพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล...

ธกส.สาขาอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ ต.นาหว้าเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงานโครงการ 9101ฯ

ชุมชนตำบลนาหว้ารับเงินจาก ธกส.สาขาอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ ต.นาหว้าเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงานโครงการ 9101ฯ...

ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในงานฌาปณกิจ บิดาของนายประพันธ์

ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในงานฌาปณกิจ บิดาของนายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง ที่จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด...

ชุมชนตำบลกุดขอนแก่นเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

ชุมชนตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน...