เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

 

 

30 พฤษภาคม 2563 เตรียมพื้นที่การจัดทำธนาคารอาหาร (Food Bank) บริเวณบ้านพัก นายประจักร์ ไชยกิจ นายอ

นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ เกษตรอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนง.เกษตรอ.ภูเวียง เตรียมพื้นที่การจัดทำธนาคารอาหาร (Food Bank) บริเวณบ้านพัก นายประจักร...

29 พฤษภาคม 2563 เยี่ยมศพก.เครือข่ายของนายคมกฤต ลาบ้านเพิ่ม หมู่ที่7 บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภู

นายอุเทน จันทาศรี/นายทรงวุฒิ เกาะสมบัติ/นส.ขนิษฐา อินอิ่ม นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนาย สุทิน เพ็ชรรัตน์ เกษตรอำเภอภูเวียง...

27 พฤษภาคม 2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัส โคโรน่า2019 ณ ห้องประช

นายอุเทน จันทาศรี นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายสุทิน เพ็ชรรัตน์ เกษตรอำเภอภูเวียง...

27 พฤษภาคม 2563 ร่วมพิธีเปิดโครงการธนาคารอาหาร(Food bank) ต้นแบบประจำอำเภอภูเวียง ณ แปลงกลุ่มเกษตรกร

นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ เกษตรอำเภอภูเวียง มอบหมายให้นายทรงวุฒิ เกาะสมบัติ, นายอุเทน จันทาศรี และนางสาวขนิษฐา อินอิ่ม นวส.ปฏิบัติการ...

27 พฤษภาคม 2563 ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดขอนแก่น

นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ เกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2563 เพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวทางการดำเนินงานพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน...

26 พฤษภาคม 2563 ร่วมจัดเตรียมงานพิธีเปิดธนาคารอาหารประจำอำเภอภูเวียง ณ หมู่ที่4 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวี

นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ เกษตรอำเภอภูเวียง มอบหมายให้นายทรงวุฒิ เกาะสมบัติ, นายอุเทนจันทาศรีและนางสาวขนิษฐา อินอิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ...

26 พฤษภาคม 2563 ออกแบบพื้นที่การจัดทำธนาคารอาหาร (Food Bank) บริเวณบ้านพัก นายประจักร์ ไชยกิจ นายอ

นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ เกษตรอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนง.เกษตรอ.ภูเวียง...

22 พฤษภาคม 2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงเกษตรกรปลูกพืชฯในพื้นที่ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายสุทิน เพ็ชรรัตน์ เกษตรอำเภอภูเวียง...

21 พฤษภาคม 2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงเกษตรกรปลูกพืชฯในพื้นที่ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

นางสาวขนิษฐา อินอิ่ม นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายสุทิน เพ็ชรรัตน์ เกษตรอำเภอภูเวียง...

21 พฤษภาคม 2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงเกษตรกรปลูกพืชฯในพื้นที่ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายสุทิน เพ็ชรรัตน์ เกษตรอำเภอภูเวียง...