เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง นำโดยนายประพันธ์  บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง  

จัดทำกิจกรรม ปลูกดอกไม้สีเหลือง (ดอกเข็มเหลือง)  

รอบสำนักงานเกษครอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมท้ังสิ้น  ๑๓๕ ต้น

 

 

23 ก.ย.. 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง ร่วมงาน Farmhome ณ ลานจอดรถห้างโฮมโปรสาขาขอนแก่น

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพัน์ เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง นำศูนย์ข้าวชุมชนบ้านค้อ หมู่ 1 ต.กุดขอนแก่น ออกร้าน ที่ งานFarmhome ณ โฮมโปรขอนแก่น...

22 ก.ย.. 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง ร่วมงาน Farmhome ณ ลานจอดรถห้างโฮมโปรสาขาขอนแก่น

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพัน์ เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง นำศูนย์ข้าวชุมชนบ้านค้อ หมู่ 1 ต.กุดขอนแก่น ออกร้าน ที่ งานFarmhome ณ โฮมโปรขอนแก่น...

21 ก.ย.. 2561 เกษตรอำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง ร่วมงาน Farmhome ณ ลานจอดรถห้างโฮมโปรสาขาข

เกษตรอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงนำกลุ่มแปรรูปปลา ต.นาหว้า และกลุ่มแปรรูปข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน ต.กุดขอนแก่น ร่วมออกร...

21 ก.ย.. 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง ร่วมงาน Farmhome ณ ลานจอดรถห้างโฮมโปรสาขาขอนแก่น

นายนายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียงเยี่ยมชมกลุ่มแปรรูปปลา ต.นาหว้า ออกร้าน ที่ งานFarmhome ณ โฮมโปรขอนแก่น ...

21 ก.ย.. 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง ร่วมงาน Farmhome ณ ลานจอดรถห้างโฮมโปรสาขาขอนแก่น

นายไพรวัลย์ ปลายชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง นำกลุ่มแปรรูปปลา ต.นาหว้า ออกร้าน ที่ งานFarmhome ณ โฮมโปรขอนแก่น ...

21 ก.ย.. 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง ร่วมงาน Farmhome ณ ลานจอดรถห้างโฮมโปรสาขาขอนแก่น

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพัน์ เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง นำศูนย์ข้าวชุมชนบ้านค้อ หมู่ 1 ต.กุดขอนแก่น ออกร้าน ที่ งานFarmhome ณ โฮมโปรขอนแก่น ...

19 ก.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง นำสติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านค้อ ม.1 ให้เก

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพัน์ เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง ออกแบบป้ายผลิตภัณฑ์ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านค้อ หมู่ 1 ต.กุดขอนแก่น เพื่อใช้ในงานออกร้าน ที่ งานFar...

18 ก.ค.. 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง ออกแบบป้ายผลิตภัณฑ์ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านค้อ หมู่ 1 ต.กุดขอน

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพัน์ เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง ออกแบบป้ายผลิตภัณฑ์ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านค้อ หมู่ 1 ต.กุดขอนแก่น เพื่อใช้ในงานออกร้าน ที่ โฮมโปร แ...

18 ก.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจรับปัจจัยการผลิต ตำบลทุ่งหนองกุงเซิน กลุ่มที่3

นายเกียรติศักดิ์ จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อยชุมชนตำบลหนองกุงเซิน กลุ่มที่...

17 ก.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจรับปัจจัยการผลิต ตำบลทุ่งหนองกุงเซิน กลุ่มที่3

นายเกียรติศักดิ์ จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อยชุมชนตำบลหนองกุงเซิน กลุ่มที่...