เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง นำโดยนายประพันธ์  บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง  

จัดทำกิจกรรม ปลูกดอกไม้สีเหลือง (ดอกเข็มเหลือง)  

รอบสำนักงานเกษครอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมท้ังสิ้น  ๑๓๕ ต้น

 

 

19 ก.ค.. 2561 เกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจเยียมการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒.ชุมชนหนองกุงธนสาร๒ ณ ศาลาประชาค

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียงตรวจเยืยมการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒ ชุมชนหนองกุงธนสาร๒ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกุงธนสาร...

19 ก.ค.. 2561 เกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจเยียมการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒. ชุมชนสงเปือย

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจเยียมการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒. ชุมชนสงเปือย ...

19 ก.ค.. 2561 เกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานอำเภอเคลือนที่ บ้านหนองลุมพุก. ตำบลนาชุมแสง

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมงานอำเภอเคลือนที่ บ้านหนองลุมพุก. ตำบลนาชุมแสง...

19 ก.ค.. 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง ประชาคมผู้ปลูกพืชที่ม.4บ้านกุดดุกตำบลดินดำ

นางสุดสวาท สารรัตน์ เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง ประชาคมผู้ปลูกพืชที่ ม.4บ้านกุดดุกตำบลดินดำ...

18 ก.ค.. 2561 เกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจเยี่ยมการอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจเยี่ยมการอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย ต.หนองกุงธนสาร...

18 ก.ค.. 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย

นางกิติยา วัฒนวิมลภิญโญ เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย ครั้งที่ 2 ตำบลหว้าทอง เปิด โดยนายก อบต.หว้าท...

18 ก.ค.. 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย

นางสุดสวาท สารรัตน์ เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย ชุมชนดินดำ (วันที่3) กลุ่มที่4...

18 ก.ค.. 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์ เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย ชุมชนกุดขอนแก่น1 (วันที่3) กลุ่มที่4...

18 ก.ค.. 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย

นางธัญวลัย ศรีมานะศักดิ์ เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง ภาคเช้าวันที่ 3 ครั้งที่ 4 การบริหารจัดการศัตรุพืชอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร โดยนายประเสริฐ เ...

17 ก.ค.. 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย

นางสุดสวาท สารรัตน์ เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลดินดำ (กลุ่มที่4) วันที่2...