เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

กระเป๋าแฟชั่น

กระเป๋าแฟชั่น

ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

 

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแฟชั่น ตัดเย็บด้วยผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ทำด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย

8 ตุลาคม 58 16:21:04