เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

18 พ.ย. 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจัดงานวันลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปี 2563

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจัดงานวันลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปี 2563

ณ พื้นที่ ตำบลหนองกุงเซิน โดยมีนายประจักร ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง เป็นประธาน

 

27 พฤศจิกายน 63 11:54:39