เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

23 พ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักโครงการตู้เย็นข้างบ้าน

นายทรงวุฒิ เกาะสมบัติ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักโครงการตู้เย็นข้างบ้าน

27 พฤศจิกายน 63 12:04:19