เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

24 พ.ย. 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงต้อนรับ๕ระเดินทางมาส่งเกษตรอำเภอที่ย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งเกษตรอำเ

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงต้อนรับคณะเดินทางมาส่งเกษตรอำเภอ

ที่ย้ายมาดำรงค์ตำแหน่ง เกษตรอำเภอภูเวียง นายพีระชัย สิงห์ธวัช

 

27 พฤศจิกายน 63 12:14:38