เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

19 ม.ค. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น อบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มมู

อบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

และเพิ่มมูลค่าเพิ่ม การผิตข้าวครบวงจร

      

19 มกราคม 61 22:07:40