เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์

พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์

 

 

               พระเกศแก้วจุฬามณี เจดีย์ ขอนแก่น อยู่ในบริเวณวัดป่ากิตติญานุสรณ์ เป็นปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา ภายในบรรจุ ระบรมสารีริกธาตุรวมถึงเป็นที่ประดิษฐานพระอรหัตธาตุ พระโลหิตธาตุ อัฐิธาตุ เกศาของพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

 

8 ตุลาคม 58 15:42:20