เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ต้อนรับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

 

ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายและพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการ ศพก.ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

   

 

 

ท่านปลัดกระทรวงฯ เขียนบันทึกสมุดเยี่ยม ศพก.ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

   

 

 

คณะเจ้าหน้าที่เกษตรและ กรรมการ ศพก. เตรียมการต้อนรับท่านปลัดกระทรวงฯ

   

 

 

ท่านปลัดกระทรวงเดินเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆใน ศพก.

   

 

 

ท่านปลัดกระทรวงฯ แจกถุงบรรจุข้าวเปลือกที่ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2560 

   

 

 

ตรวจเยี่ยมโครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง บ้านห้วยซัน ต.นาหว้า

  

29 มิถุนายน 60 15:16:36