เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายกำจัด ศรเสนา ร่วมประชุมติดตามโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง

นายกำจัด ศรเสนา เจ้าหน้าที่จังหวัดติดตามโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ  

ร่วมประชุมติดตามโครงการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง

4 กรกฎาคม 60 20:21:16