เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

31 มี.ค. 61 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมพิธีบวงสรวง ศาลหลักเมืองภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

นายประพันธ์ บรรณาคำเกษตรอำเภอภูเวียงเป็นตัวแทนสำนักงานเกษตรอำเภอ

แต่งกายย้อนยุค ร่วมงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองภูเวียง

โดยงานพิธีครั้งนี้มีนายเฉลิมชัย ชละธารนายอำเภอภูเวียงเป็นประธาน ในพิธี

      

3 เมษายน 61 23:42:02