เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

น้ำตกตาดฟ้า อุทยานแห่งชาติภูเวียง

น้ำตกตาดฟ้า อุทยานแห่งชาติภูเวียง

 

 

น้ำตกตาดฟ้า อยู่บนเขาภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง เป็นน้ำตกสูงประมาณ 15 เมตร เป็นน้ำตกธรรมชาติที่สวยงาม

 

8 ตุลาคม 58 15:47:38