เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อุทยานแห่งชาติภูเวียง

อุทยานแห่งชาติภูเวียง

 

 

         อุทยานแห่งชาติภูเวียง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอภูเวียง อำเภอสีชมพู และอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามและประวัติความเป็นมาในอดีตของเมืองภูเวียงสมัยโบราณ รอยภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ถ้ำฝ่ามือแดง การขุดพบซากไดโนเสาร์ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง อุทยานแห่งชาติภูเวียงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร หรือ 202,825 ไร่

 

 

8 ตุลาคม 58 15:50:56