เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

18 ก.ค.. 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง ออกแบบป้ายผลิตภัณฑ์ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านค้อ หมู่ 1 ต.กุดขอน

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพัน์ เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง ออกแบบป้ายผลิตภัณฑ์

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านค้อ หมู่ 1 ต.กุดขอนแก่น เพื่อใช้ในงานออกร้าน ที่ โฮมโปร และโรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี

  

23 กันยายน 61 21:28:43