เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

19 ก.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง นำสติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านค้อ ม.1 ให้เก

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพัน์ เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง ออกแบบป้ายผลิตภัณฑ์ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านค้อ หมู่ 1 ต.กุดขอนแก่น เพื่อใช้ในงานออกร้าน 
ที่ งานFarmhome ณ โฮมโปรขอนแก่น และโรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี

   

23 กันยายน 61 21:34:45