เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

21 ก.ย.. 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง ร่วมงาน Farmhome ณ ลานจอดรถห้างโฮมโปรสาขาขอนแก่น

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพัน์ เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง

นำศูนย์ข้าวชุมชนบ้านค้อ หมู่ 1 ต.กุดขอนแก่น ออกร้าน 
ที่ งานFarmhome ณ โฮมโปรขอนแก่น 

 

23 กันยายน 61 21:52:53