เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในงานฌาปณกิจ บิดาของนายประพันธ์

ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น

ให้เกียรติเป็นประธานในงานฌาปณกิจศพ ของบิดานายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง 

  

4 สิงหาคม 60 17:27:47