เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ธกส.สาขาอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ ต.นาหว้าเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงานโครงการ 9101ฯ

ชุมชนตำบลนาหว้ารับเงินจาก ธกส.สาขาอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ลงพื้นที่ ต.นาหว้าเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงานโครงการ 9101ฯ

   

4 สิงหาคม 60 17:33:21