เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ทำพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง

ทำพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 

   

4 สิงหาคม 60 21:43:21