เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ทำบุญสำนักงานประจำปี 2560

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียง นำคณะเจ้าหน้าที่เกษตรทำบุญ

ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อสำนักงานเกษตรและเจ้าหน้าที่ทุกคน

     

4 สิงหาคม 60 21:51:32