เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

น้ำผึ้งบริสุทธิ์

น้ำผึ้งบริสุทธิ์

ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

 

น้ำผึ้งบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ปริมาณ 750 กรัม

8 ตุลาคม 58 16:14:54